Stora Lönhult


Publicerad i maj 2014

Karta


Medeltida by

Stora Lönhult är belagt 1383 och 1491 och har sina rötter i en blomstrande tidig medeltid och är en av de större byarna i Askeryd. Den agrara senmedeltida krisen från början på 1300-talet drabbade särskilt södra Askeryd. Orsaken var främst klimatförsämringen p.g.a. byns höjdläge på 300 meter över havet och återkommande pestepidemier på 1350-1420-1460-talen. Omskrivet är att hela södra Askeryd ödeläggs och 1383 och 1491 återfinns endast ett frälsetorp kvar i Stora Lönhult.

Det dröjer ända fram till 1551 - på Gustav Vasas tid - innan återuppbyggnaden är i full gång . År 1551 enl. Årliga räntan finns två skattehemman och tre kronohemman i Stora Lönhult.

Notarium Explicatio


Den första kartan över Stora Lönhult från 1640
De fem gårdarna från norr till söder är:

Kronohemmanet Norrgården. Belagd i Askeryds 1:a Hfl 1713: AI:1 sida 13, medeltida belägg finns
Frälsehemmanet Brosgården. Namnbyte från Brunnsgården 1799
Kronohemmanet Mellangården. Hfl 1713/1720 sida 59-60. Troligen medeltida ursprung
Kronohemmanet/skattehemmanet Lillgården.
Skattehemmanet Sörgården. Belagd i Askeryds första Hfl 1713: AI:1 sida 5, medeltida belägg finns


Aina Bergvalls karta

Ritad - från minnet - någon gång på 1960-talet. Hon bodde i Lilla Gröndalen.


Aina Bergvall berättar om Stora Lönhult på 1900-talet


Torp hemman och ödetorp till Stora Lönhult

Norrgården

Skolhuset

Hagalund

Granstugan Gransbo. Ödetorp Nr 14

Gärdstugan. Ödetorp Nr 21

Hagstugan. Ödetorp Nr 22

Öfrabo. Ödetorp Nr 26

Elverstorp. Ödetorp Nr 30

Jordkullen. Ödetorp okänd plats


Brunnsgården namnbyte till Brosgården 1799

Breviken

Brostugan. Ödetorp Nr 20


Mellangården

Sörbylund

Lilla och Stora Gröndal

Hjälmserödjan. Soldattorpet Nr 12

Molunda. Ödetorp Nr 12

Nystugan. Ödetorp Nr 19

Lundstorp. Ödetorp Nr 29

Norrstugan.Ödetorp okänd plats

Johanstorp. Ödetorp okänd plats


Sörgården

Fjölen/Fjölastugan. ödetorp Nr 10

Fridhem. Ödetorp Nr 11 och 16. Flyttad från Måletorpet 1875

Johannesberg. Ödetrop Nr 25


Ödetorpen i Stora Lönhult

Kring Stora Lönhult finns ett mycket stort antal ödetorp som lokaliserats. Dessa är markerade med skylt men också ödetorp som inte har kunnat spåras till plats

Det är under två perioder i Askeryds historia som ödeläggelse i större omfattning ägt rum. Dels under senmedeltiden 1300-1500 där klimatförsämring och pest varit avgörande och dels mellan 1850-1950 där överbefolkning, missväxtår, religiös intolerans och industraliseringen varit avgörande. De flesta ödetorpen som har sitt ursprung från 1800-talet är oftast möjliga att lokalisera medan många ödetorp från senmedeltiden inte kan lokaliseras på grund av att källmaterial och kartor saknas.


Övriga ödetorp i Stora Lönhult

Trädgårdsstugan. Ödetrop Nr 18

Lopperyd. Ödetorp Nr 23

Inntaget. Ödetrop Nr 24

Kulan. Ödetorp okänd plats

Lönkullen. Ödetorp okänd plats