Fjölen

Ödetorp Nr 10 Sörgården Stora Lönhult

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad i november 2014

Karta


Fjölen 1816 - 1909

Första belägg enl. Sockenkatalogen i Riksarkivet Hfl: AI:13 1816-1825 sida 109.

Fjölen var en backstuga belägen tillsammans med Fridhem Molunda och Lindsbo vid riksväg 134 inte långt från Måletorpet. Här finns rester av en spismur. En träskomakare Kalle i Fjöla var den siste som bodde i stugan. Fjölen revs omkring 1910. I husförhörsl. omnämns tillsammans med Fjölen en stugan utan namn "I en stuga".

Boende i Fjölen 1816-1845
Avskedade soldaten Anders Vernberg f. 1742. Soldat 1771. Avskedad 1778. Gift 1766. Soldat i Väratorpet och Gärdesstugan. På Fjölen 1816-1824?. Död d. 16/11 1824 ?

Avskedade soldaten Avskedade soldaten Råd f. Edshult 1865. Enkeman. 1826 fattighjon. På Fjölen 1821-1835. Död 1835
Pigan Annica f. 1870 i Torpa 1770. "Har fattigdel". På Fjölen 1829-1845.
I en stuga.

Inhyse Johan Nilsson f. i Flisby 1784. 1826 "Rörd av slag". Utfattig. I en stuga vid Fjölen 1826-1833. Död 1833
Hustru Stina Jonsdotter f. i Askeryd 1780. 1826 "Ofärdig i arm och knä". 1830 "Utfattig. 1838 "Har fattigdel". I en stuga vid Fjölen 1826-1838
Dotter Sophia Carolina f. i Askeryd 1818. I en stuga vid Fjölen 1826-1838. Flyttat. Död 1838
Dotter Anna Lisa Johansdotter f. i Askeryd 1815. I en stuga vid Fjölen 1826?- 1844. Flytta 1844
Annas oäkta son Johan August f. i Askeryd 1834. I en stuga vid Fjölen1834-1844. Död 1844

I en stuga vid.
Pigan Lena Sophia Jonsdotter f. i Flisby 1824. I en stuga vid Fjölen 1844-
Oäkta dottern Anna Sophia Gustafsson f. i Askeryd 1845-? I en stuga vid Fjölen 1844-