Lööffmoo år 1480. Intaget

Lövmo. Medleltida järnhantering med myrmalm
Intaget. Ödetorp Nr 24 Stora Lönhult

Publicerad i maj 2014 - uppdaterad jan. 2019

Karta


Medeltida järnhantering med myrmalm: Belagd år 1480 och 1502

Enligt Vadstena klosterjordböcker har här på medeltiden framställts järn ur myrmalm. Slaggropar efter järnhantering finns under en anlagt vändplan vid Lövmon och intill fanns en backstuga med okänd bakgrund som kallas Intaget, beläget söder om vägen Lilla Lönhult - Spinkhemmet, söder om ödetorpet Nr 27 Lycke. Spår efter stugan saknas. Torpet finns inte med i kyrkböckerna enl. Sockenkatalogen i Riksarkivet.


Storskifteskartan 1810 visar namnet Intaget i Lövmon


Medeltida järnhantering i Lövmo