Inntaget

Ödetorp Nr 24 Stora Lönhult

Publicerad i maj 2014

Karta


En backstuga med okänd bakgrund som kallas Inntaget, beläget söder om vägen Lilla Lönhult - Spinkhemmet, söder om ödetorpet Nr 27 Lycke. Spår efter stugan saknas. Möjligen har här bedrivits järnhantering. Finns hålor med slagg i området. Torpet finns inte med i kyrkböckerna enl. Sockenkatalogen i Riksarkivet. Platsen kan ha hetat Nöa, Nöden eller Norrstugan, backstugor som tillhört Stora Lönhult och som inte har lokaliserats.