Norrstugan

Ödetorp okänd plats. Stora Lönhult

Publicerad i maj 2014

Karta


Norrstugan 1803 - 1811/16

Ödetorpet har inte lokaliserats men hör till Stora Lönhult. Första belägg enl. Sockenkatalöogen i Riksarkivet Hfl: AI:10 1803 sida 106.

Sista belägg är AI:12 sida 116.