Jordkulan

Norrgården Stora Lönhult

Uppdaterad augusti 2016

Karta över Jordkulan


Jordkulan 1766/70


Första skriftliga belägg för Jordkulan även kallad Jordkullen är från 1766-1770 enl. Husförhörslängden (Hfl: AI:3 1766-1770 sida 150) för Askeryds socken i Riksarkivet.

Boende på Jordkullen Jordkulan

1766