Sörbylund

Stora Lönhult

Publicerad i maj 2014

Karta


Sörbylund 1838/45

Första belägg för Sörbylund är enl. Sockenkatalogen i Riksarkivet Hfl: AI:18 1838-1845 sida 147.