Hagalund

Stora Lönhult

Publicerad i maj 2014

Karta


Karta visar torpets plats. Första belägg enl. Sockenkatalogen i Riksarkivet Hfl: AI:5 1784-1790 sida 90.