Lopperyd

Ödetorp Nr 23 Stora Lönhult

Publicerad i maj 2014

Karta


En backstuga med okänd bakgrund som kallas Lopperyd, beläget c:a 800 meter öster om nuvarande Gröndalen. Spår finns efter spismur och odling. Sydväst om torpet fanns en göl. Torpet finns inte med i kyrkböckerna enl. Sockenkatalogen i Riksarkivet.