Hjälmserödjan

Soldattorp Nr 12

Stora Lönhult

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad i februari 2015

Karta över Hjälmsrödjan


Hjälmserydstugan 1645


Första belägg är från mantalslängder från 1645. (Riksa. Mantalsl. 1642-1820 för Askeryd - 1645 sida 43)

Här bor hustru Karin ensam i Hielmserystugan 1645. Senare på 1600-talet blir torpet ett soldattorp

I husförhörslängder nämns förutom Hjälmserydstugan följande namn i Hjälmserödjan
Hjelmserödjan/Hjälmsrödjan. Första belägg 1753/1754 sida 15. Sista belägg AI:2 1780/1781 sida 216
Hjälmseryd. Första belägg AI:1 1721 sida 110.Sista belägg DII:1 1843/1845 sida 52
Hjälmstugan. Ett belägg AI:11 1807/1811 sida 116