Hagstugan

Ödetorp Nr 22 Norrgården Stora Lönhult

Publicerad d. 28/4 2012. Uppdaterad i juni 2015

Karta över Hagstugan Stora Lönhult


Hagstugan var en backstuga med en knapp hundraårig historia. Byggd på 1820-talet med stuga och vedbod i samma länga. Hagstugan är en i raden av backstugor som byggdes i Askeryd i början på 1800-talet för att möta efterfrågan på bostad. Befolkningstillväxten var stor.

Stugan låg ensligt 700-800 meter österut från Stora Lönhult på Norrgårdens marker förmodligen på hagmark numera skogsmark. Gården omnämns första gången 1826 i husförhörslängder och revs 1910. Kring förra sekelskiftet arrenderades jorden av lärare Bodin. Till gården hörde då ett tunnland åker och en liten mosse. Intill fanns ett kärr som hette Snokafloen.


Boende i Hagstugan

1826 - 1850
Familjen Nilsson som flyttade från Lunden Lilla Lönhult till Hagstugan
Peter Nilsson Famn född i Solberga 1783. Svagsint Utfattig blind 1837. I Hagstugan 1826-50. Till fattigstugan
Hustru Lena Jonsdotter född i Stora Åby 1782. I Hagastugan 1826-50. Död 1850
Son Johan Petter född i Lunden Askeryd 1816. I Hagstugan 1826-1831. Flyttar till Stora Lönhult
Dotter Maja Stina född i Lunden Askeryd 1818. I Hagstugan 1826-1831. Flyttar till Stora Lönhult
Dotter Sara Lena född i Lunden Askeryd 1822. Hagstugan 1826-1850. Socknen och fattigstugan.
Saras son. Oäkta. Johan Leonard Famn född 1849 i Hagstugan. I Hagstugan 1849-1850. Till Hulu Västergård 1863 och sedan Hjälmserydsstugan


1851 - 1852
Karl Johan Fredriksson född i Bälaryd 1818. I Hagstugan 1851-1852. Till Höglycke.
Hustru Anna Katarina Andersdotter född i Askeryd 1819. I Hagstugan 1851-1852. Till Höglycke.
Dotter Anna Lotta född i Eksjö 1846. I Hagstugan 1851-1852. Till Höglycke.
Son Karl Alfred född i Eksjö 1850. "Göken". I Hagstugan 1851-1852. Till Höglycke.
Inhyse Johan Petter Jonsson född i Hult 1812. Ofärdig. I Hagstugan 1850-?


1852 - 1900->?
Carl Gustav och Greta Stina
Hagstugans historia under andra hälften av 1800-talet handlar om Carl Gustavs och Stina Gretas liv i en liten enkel backstuga, tillhörande Stora Lönhult. För det var så det blev för flertalet av oss i Sverige på 1800-talet när landsbygden belamrades med backstugor för att ge plats åt en allt större befolkning.

Deras stuga var ett mindre boningshus sammanbyggt med en vedbod och var kanske 30 år gammalt när de flyttade in och för Carl Gustav och Greta Stina väntade hårt arbete i ansträngningarna med att kultivera en stenig moränjord - att få in tillräckliga skördar - för att kunna mätta munnar - och detta i ett oberäkneligt höglänt inlandsklimat - småländska höglandet.

Ett liv som kräver förtrogenhet med de livsvillkor som bjuds och i vardagen - i det lilla - kanske få lära sig att förnöjsamhet är gott nog. En verklighet för flertalet svenskar för bara 150 år sedan.

Åren 1867-1869 drabbades Sverige av missväxt. De personliga följderna av svältkatastrofen kan man bara ana sig till. Följderna leder till en svensk massutvandring till Nordamerika. Under en 50-års period utvandrar 20 % av befolkningen - över en miljon sammanlagt.

Carl och Stina fick sju söner och en dotter. Tre av sönerna dog i rödsot. Två söner flyttade till Amerika och en son och dotter flyttade ifrån Hagstugan i unga år.

Husförhörslängderna 1861-1865. HagstuganTorparen Carl Gustav Israelsson född i Asby 1828. 1869 fattig. Dömd 1886 för fylleri att böta 5 riksdaler. Från Bubbarp. I Hagstugan 1852-1896. Död 1896.
1:a hustru Stina Greta Samuelsdotter född i Askeryd 1824. I Hagstugan 1852-1879. Död i scharlakansfeber.
Son Karl Johan född i Askeryd 1851. I Hagstugan 1852-1858. Död i rödsot 1858.
Son Anders Petter född i Hagstugan 1853. I Hagstugan 1853-1858. Död i rödsot 1858
Dotter Clara född i Hagstugan 1856. I Hagstugan 1856-1873. Till Lutarps Östergård 1873. Gift 1891 med änklingen Johan Emil Karlsson, dräng i Lillahemmet. De flyttade med hans lilla dotter till Marbäck.

Son Johannes Gustav född i Hagstugan 1858. I Hagstugan 1858-1858. Död i rödsot 1858.
Son Johannes Gustav född i Hagstugan 1859. I Hagstugan 1859-1876. Flyttar
Son Anders Petter född i Hagstugan 1861. Utvandrade till Nordamerika. I Hagstugan 1861-1878
Son Carl Johan Gustafsson f. 1864 i Hagstugan. I Hagstugan 1864-1881. Arbetade som dräng på Sjöhester 1884-1887. Carl Johan följde i sin bror Anders Peters fotspår och utvandrade till Nordamerika. Båda amerikaniserade sina namn till Andrew Peter Carlson respektive Charles John Carlson. Carl Johan tog alltså tillbaka sitt fadersnamn i Amerika. Bröderna levde i Whitehall, Michigan med sina respektive familjer fram till deras respektive död 1938 & 1943. Bröderna hade en äldre syster Clara (se ovan), som gifte sig i Askeryd.(Uppgifter från släkting.). D. 31/1 1888.

Drängen Anders Johan Karlsson f. 1865
Son Otto född i Hagstugan 1868. Kallades "Söndagsnisse föra att han prenumererade på tidningen med samma namn. Fader till Verner i Gläntan Stora Lönhult. I Hagstugan 1868-1893. Flyttar
2:a hustru Matilda Karolina Israelsdotter född i Västra Ryd 1827. Gifta 1881. I Hagstugan 1881-1889. Död 1889 i njurlidande.
Matilda oäkta dotter Karolina Sofia Karlsdotter född i Västra Ryd 1882. I Hagstugan 1891-1896. Flyttade till Eksjö.
3:e hustru Helena Sofia Andersdotter född i Västra Ryd 1837. I Hagstugan 1891-