Skola

Stora Lönhult

Publicerad i februari 2015

Karta över Stora Lönhult


Stora Lönhults skola 1876/1880

Första belägg för skolan i Stora Lönhult är från husförhörslängderna AI: 1876/1880.