Breviken

Brosgården Stora Lönhult Måletorpet

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad augusti 2016

Karta över Breviken


Breviken 1671

Gårdens historia är uppenbarligen äldre än från 1671 eftersom Breviken omnämns i den första födelseboken för Askeryd år 1671. Bland de första omnämnda nyfödda i Askeryds första födelsebok är Michaels i Breviken son Pär. Riksarkivet Hfl: Födbok C/1 1671-1722 sida 53