Gärdstugan

Ödetorp Nr 21 Norrgården Stora Lönhult

Publicerad i maj 2014

Karta


Gärdstugan 1800 - 1958

En backstuga som låg utefter vägen mellan Lilla och Stora Lönhult, mitt emot Gröndalen. Stugan var placerad med gaveln mot vägen och revs 1958. Den siste boende i Gärdstugan var skogsarbetare Magnusson. Backstugan finns för första gången med i Hfl: 1791-1800 (AI:8 sida 260) 1801 (AI:9 sida 37) och här omnämns ett äldre par som flyttar in 1800, en närmare sextio år gammal soldat som fått avsked

Första boende i Gärdstugan 1800-1823
Afskedade soldaten Anders Vernberg f. i Askeryd 1742. Noteras 1823 därefter ?
Hustru Britta Petersdotter f. i V. Ryd 1739. Död 1812 i Gärdstugan