Lundstorp

Ödetorp Nr 29 Mellangården Stora Lönhult

Publicerad i maj 2014

Karta


Lundstorp 1861 - 1900

Lundstorp låg c:a 200 meter sydväst om skolan. Rester av husgrund finns kvar.Troligen en liten källare under huset. På Lundstorp bor år 1861 änkan Lena Jonsdotter ensam. Hur länge hon har bott här är okänt. Hon dör 1863, 83 år gammal. Hon flyttade in 1861 från soldattorpet Hjelmserydsstugan. Därifrån flyttade också 1865 Soldat Lönn och hans familj. Ytterligare en soldat med hustru flyttade kortvarigt in 1865, för att sedan 1866 flytta till Hjälmserydsstugan. Huset flyttades i början på 1900-talet till Björkeby

Första boende i Lundstorp 1861.
Änkan Lena Jonsdotter f. i V. Ryd 1780. Fattighjon. På Lundstorp från 1861. Död 1863

Soldat Nr 12 Johan Lönn f. i Sund 1813. På Lundstorp 1865-1869. Utvandrar till Nordamerika
Hustru Stina Greta Johansdotter f. i Askeryd 1812. På Lundstorp 1865-1869. Utvandrar till Nordamerika
Son Frans Oscar f. i Askeryd 1848. På Lundstorp 1865-1869. Utvandrar till Nordamerika

Soldat Johan Brandt f. i Höreda 1838. På Lundstorp 1865-1866. Flyttar till Hjelmserydsstugan
Hustru Maria Sophia Jansdotter f. i Solberga 1828. på Lundstorp 1865-1866. Flyttar till Hjelmserydsstugan

Sista boende i Lundstorp 1900
Hedda Sophia Johansdotter f. i Askeryd 1827. Backstugehjon. Flyttar 1900
Johan Ulrik Sundqvist f. i Höreda 1844. Flyttar 1899
Hustru Anna Lovisa Petersdotter f. Höreda 1844. Flyttar 1899
Dotter Johanna f. i Askeryd 1881. Flyttar 1899