Lundstorp

Ödetorp Nr 29 Mellangården Stora Lönhult

Publicerad i maj 2014

Karta


Lundstorp 1865 - 1900

Lundstorp låg c:a 200 meter sydväst om skolan. Rester av husgrund finns kvar.Troligen en liten källare under huset. Den förste som flyttade in var änkan Lena Jonsdotter 1863 från soldattorpet Hjelmserydsstugan. Hon var då 83 år gammal. Därifrån flyttade också 1865 Soldat Lönn och hans familj. Ytterligare en soldat med hustru flyttade in 1865. Hur länge alla bodde där får efterforskas vidare. Huset flyttades till Björkeby

Första boende i Lundstorp 1863.
Soldat Nr 12 Johan Lönn f. i Sund 1813. På Lundstorp 1865-?
Hustru Stina Greta Johansdotter f. i Askeryd 1812. På Lundstorp 1865-?
Son Frans Oscar f. i Askeryd 1848. På Lundstorp 1865-?
Lena Jonsdotter f. i V. Ryd 1780. Fattighjon. På Lundstorp 1863-?

Soldat Johan Brandt f. i Höreda 1838. På Lundstorp 1865-?
Hustru Maria Sophia Jansdotter f. i Solberga 1828. på Lundstorp 1865-?

Sista boende i Lundstorp 1900
Hedda Sophia Johansdotter f. i Askeryd 1827. Backstugehjon. Flyttar 1900
Johan Ulrik Sundqvist f. i Höreda 1844. Flyttar 1899
Hustru Anna Lovisa Petersdotter f. Höreda 1844. Flyttar 1899
Dotter Johanna f. i Askeryd 1881. Flyttar 1899