Trädgårdsstugan

Ödetorp Nr 18 Stora Lönhult

Publicerad i maj 2014

Karta


Karta visar gårdens plats. Publicering kommer att annonseras på startsidan. Torpet finns inte med i kyrkböckerna enl. Sockenkatalogen i Riksarkivet och har varit en del av någon av huvudgårdarna i Stora Lönhult