Olstorp

Publicerad i februari 2015. Uppdaterad i maj 2015 med Karta 1752

Karta över Olstorp


Olstorp 1447

Olstorp är en av huvudgårdarna i Lägerbobygden och har sitt ursprung i medeltiden. Bakgrundsbilden är en detalj ur arealmätning för Olstorp 1693.

Preliminärt är första skrivna belägg för Olstorp från år 1447 enligt jordeböcker för Vadstena kloster. Här står skrivet i skattelängd:

Wlffs torppe en gardh ij pund smør

Första belägg i Hfl för Askeryd är AI:1 1713/1720 sida 51-59

Ryttartorpet i Olstorp 1753-1754: Askeryds hfl: AI: 2 sida 5


Olstorps gårdar torp och ödetorp

Backen ödetorp
Berget ödetorp
Bernhäll
Björkerödjan
Grindstugan
Gasatorp Gasarp ödetorp
Hallberget ödetorp
Högstorp
Krogen ödetorp
Kvarnen
Lund ödetorp
Långemålen
Nygård
Oppliden ödetorp
Skönsberg Udden ödetorp
Solbacka
Stenstugan ödetorp
Värdshuset
Äng ödetorp
Ängarp ödetorp


Karta över Olstorp 1752