Kvarnen

Olstorp

Publicerad i maj 2014

Karta


Kvarnen Olstorp 1791/1800

Första belägg för Kvarnen i Olstorp finns i husförhörslängderna för Askeryd AI:8 1791/1800 sida 90