Gåsarp

Ödetorp okänd plats. Olstorp

Publicerad i mars 2015

Karta över Olstorp


Gaasatorppe 1447

Ett medeltida ödetorp - på okänd plats - beläget på Olstorps marker. Första och sista skriftliga belägg 1447 ?

Ödegården Gåsarp - Gaasatorppe - i Lägerbobygden finns omnämnd i publikationen - Hur drevs den vikingatida–medeltida storgården ? - av professor Mats Widgren, vid Kulturgeografiska institutionen i Stockholm.

Här belyses frågeställningar kring ägarstrukturerna från vikingatid till senmedeltiden i Lägerbovada senare kallat Lägerbobygden.

1447
Vadstena klosters jordebok: Jtem j Gaasatorppe. Affrad pund smör