Gåsarp

Ödetorp känd plats. Olstorp

Publicerad i mars 2015. Uppdaterad mars 2018

Karta över Olstorp


Gaasatorppe 1447


Ett medeltida ödetorp beläget väster om den så kallade "Lägernäs kvarn" beläget i vattendraget mellan Lägernsjöarna på Olstorps marker. Första skriftliga belägg är från 1447. I Vadstena klosters jordebok läses följande: Jtem j Gaasatorppe. Affrad pund smör

År 1466 1480 och 1500 ligger däremot gården öde och anges under Olstorp senare på 1500-talet. Från Andersson-Widgren: "Kan man leva på en ödegård ?" finns följande upplysning: Bilden till vänster visar en detalj från den äldsta kartan över Olstorp från 1685 under texten. Kartan visar cirka 900 meter ostnordost om Olstorp en äng som benämns "Herrgårdens äng kallas Torpkiärr". Den lilla gölen kallas "Torpgiöl". Även på kartan 1720 åtekommer liknande uppgifter. Så sent 1810 finns dessa marknamn kvar och redovisas på en karta. Där återges även väster om ängen en hage benämnd "Torphagen". Eftersom ingen torpbebyggelse fanns i området på 1600-1700-talen måste dessa torpnamn syfta på en äldre övergiven bebyggelse. Vid fältinventeringen våren 1992 kunde också ett område med fossil åkermark av äldre typ identifieras inom området. det låg huvudsakligen inom den på äldre kartor identifierade "Torphagen". Inom området med fossil åkermark återfanns också bebyggelselämningar av samma typ som vid Skavarps äng, alltså Hemvidakulla. Allt talar alltså för att detta område har hyst den försvunna gården Gåsarp.

Ödegården Gåsarp - Gaasatorppe - i Lägerbobygden finns omnämnd i publikationen - Hur drevs den vikingatida–medeltida storgården ? - av professor Mats Widgren, vid Kulturgeografiska institutionen i Stockholm.

Här belyses frågeställningar kring ägarstrukturerna från vikingatid till senmedeltiden i Lägerbovada senare kallat Lägerbobygden.