Hallberget

Ödetorp känd plats. Olstorp

Publicerad i februari 2015

Karta över Hallberget


Hallberget 1753/1754 - 1875

Första belägg för Hallberget Olstorp finns i Askeryds husförhörslängder AI:2 1753/1754 sida 5. Sista belägg i Askeryds husförhörslängder A I/31 (1871-1876) sida 87.