Oppliden

Ödetorp känd plats. Olstorp

Publicerad i juni 2015

Karta över Oppliden


Oppliden - Opplida - 1660- 1932

På "Olstorpsvägen" mellan Olstorp mot Gullringsmålen och Telackebo finns ett stort antal ödetorp, bland andra Oppliden. Vid en vägkrök inte långt från Mörtsjön finns en uppfart till ödetorpet och på höjden öppnar sig en sal i bakgrunden. Har finns ännu kvar en betesäng - åker - och husgrunder.

Första belägg för Oppliden finns i mantalslängder för Askeryds socken Ydre härad år 1660 (bild 66). Oppliden finns också i Askeryds första husförhörslängder 1713/1720 AI:1 sida 55.

Sista belägg i församlingsböcker för Västra Ryd: A II a/4 (1928-1938) sida 216.