Värdshuset

Olstorp

Publicerad i februari 2015

Karta över Olstorp


Värdshuset i Olstorp 1791/1800 - ?

Första skriftliga belägg för Värdshuset i Olstorp finns i husförhörslängderna för Askeryd: AI:8 1791/1800 sida 43. Sista belägg finns i Hfl Västra Ryd efter 1875