Backen

Ödetorp okänd plats. Olstorp

Publicerad i maj 2014

Karta över Olstorp


Backen 1713 -1796

Karta visa området för ödetorpet. Första belägg för Backen är 1713 enl. hfl i Sockenkatalogen för Askeryd i Riksarkivet. Torpet är troligtvis äldre eftersom husförhörslängder började föras 1713. Vigda-födelse-dopvittne-död-böcker började föras 1671 för Askeryd och kan ge upplysning om torpets ursprung eller landskapshandlingar från 1545 och framåt för Östergötland.