Björkerödjan

Olstorp

Publicerad i februari 2015

Karta över Björkerödjan


Björkerödjan Björkeryd 1672

Karta visa gårdens plats. Preliminärt är gårdens första belägg från Askerys födelsebok 1672.

Belägg från 1691 enl. dopvittnesboken för Askeryd. Jöns i "Börkaryd" är dopvittne när Måns i "Uplyden" låter döpa sin son till Johannes.