Nygård

Olstorp

Publicerad i maj 2014

Karta över Nygård


Nygård 1891/1900

Första belägg för Nygård under Olstorp finns i husförhörslängder för Västra Ryd 1891/1900 AI:21 sida 247