Skönsberg Udden

Ödetorp okänd plats. Olstorp

Publicerad i februari 2015

Karta över Olstorp


Skönsberg Udden 1772 - 1938 -> ?

Första belägg för är 1772 enl. Askeryds husförhörslängder AI:2 sida 49. Sista belägg finns i Hfl för Västra Ryd efter 1875