Solbacka

Olstorp

Publicerad i maj 2014

Karta över Olstorp


Solbacka 1928

Första belägg för Solbacka Olstorp finns i församlingsböcker för Västra Ryd A II a/4 (1928-1938) sida 211.