Långemålen


Publicerad i maj 2014. Uppdaterad i april 2015

Karta över Långemålen


Långemålen 1673

Första belägg är preliminärt från födelseboken 1673 för Askeryd. (C:1 sida 82). Långemålen finns omnämd i de första husförhörslängderna för Askeryd AI:1 1713/1720 sida 54.