Högstorp

Olstorp

Publicerad i maj 2014

Karta över Högstorp


Högstorp 1753/1754

Första belägg för Högstorp finns i husförhörslängderna för Askeryd AI:2 1753/1754 sida 5.