Lund

Ödetorp okänd plats. Olstorp

Publicerad i februari 2015

Karta över Olstorp


Lund 1713/1720 - 1772

Första skriftliga belägg för Lund Olstorp finns i husförhörslängderna för Askeryd: AI:1 1713/1720 sida 57. Sista belägg finns i Hfl AI:2 1772 sida 49