Äng

Ödetorp okänd plats. Olstorp

Publicerad i maj 2014

Karta över Olstorp


Äng 1721 - 1772

En gård med ett 50-årig historia. Första belägg för Äng finns i Askeryds husförhörslängder 1721 AI:1 sida 98. Sista belägg finns 1772 i AI:2 sida 49