Berget

Ödetorp känd plats. Olstorp

Publicerad i maj 2014

Karta över Berget


Berget 1713 - 1928

Enligt hfl. i Sockenkatalogen för Askeryd Riksarkivet så är första belägg 1713. Kan vara äldre eftersom husförhörslängder började föras 1713 för Askeryd. Sista belägg: Backstugan finns omnämnd i församlingsböcker för Västra Ryd 1928-1938 sida 219. Inga boende i stugan 1928