Redeby


Publicerad i maj 2014. Uppdaterad i augusti 2014

Karta


Medeltida by

Redeby är en av de äldsta byarna i Askeryd. By-slutändelsen avslöjar att byn har sitt ursprung i vikingatiden, belägen i den blivande socknen på andra sidan Husajön, sett från kyrkbyn.

De äldsta skrifliga beläggen är från 1487 (X 240), 1498 (C 37), 1530 (Erik Trolles jordebok. Här omnämns frälsegårdarna.

Enl. Smlh. 1539 utgör Redeby fyra gårdar:
Ett kyrkohemman Tre frälsehemman:
Två gårdar tillhör Karin Eriksdotter-Gyllenstierna till Lagnö och en gård tillhör Kunglig. Majt. År 1542 finns dessutom en skatteödetomt (1543:ödebol).


Ägomätning Redeby 1735. Bakgrundsbilden. Hela kartan

Redebys huvudgårdar:
Mellangård. Belagd 1713 AI:1 sida 5 i Askeryds första Hfl. Medeltida ursprung
Norrgård. Belagd 1713 AI:1 sida 6 i Askeryds första Hfl. Medeltida ursprung
Södergård. Belagd 1713 AI:1 sida 5 i Askeryds första Hfl. Medeltida ursprung
Östergård. Belagd 1713 AI:1 sida 7 i Askeryds första Hfl. Medeltida ursprung


Redebys gårdsbestånd vid storskifte 1795


Redebys gårdsbestånd vid laga skifte 1844


Gårdar torp hemman och ödetorp till Redeby

Norrgården

Äldsta gården - Norrgården - från 1600-talet


Äldsta gården - Norrgården - ursprunglig innderdörr vid utgången


Äldsta gården - Norrgården - genuint dörrbeslag från 1600-talet


Amanda från Redeby på besök hos Ester i Västra Oroen


Östergården

Klankebo Bäckastugan. Ödetrop Nr 51

Bäck. Soldattorp Nr 17. Ödetorp Nr 148


Sörgården

Lillaryd

Karlslund

Säldefall

Torpet Lilla Åmarp Undantaget

Motorp. Ödetorp Nr 49


Mellangården

Släktträff på 1930-talet


Detalj från bilden ovan - vänster


Detalj från bilden ovan - höger


Johanstorp

Åmarp. Soldattorp Nr 11

Lyckan. Ödetrop Nr 47

Justorp. Ödetrop Nr 50


Askeryds säteri

Håkansgården


Änkan i kykohemmanet i Redeby får böta sju oxar

För så kunde konsekvenserna bli efter det största bondupproret i vår historia. En namngiven dackeman från Askeryd finns omnämnd år 1539. Han hette Sven och kom från kyrkohemmanet i Redeby. Han dog i strid mot Gustav Vasas trupper vid Mjölby 1542-1543. Hans hustru bestraffades hårt.

Att han troligtvis var en framgångsrik krigare och att han innehade en ledande roll i Dackes armé fick nämligen hans hustru erfara. Omvittnat är hennes hårda straff. Hon fick böta sju oxar, som fördes till de kungliga magasinen i Stockholm.

Vad hon hette känner vi inte till eftersom endast mannens förnamn och gård anges i skattelängderna från 1500-talet. Sven finns noterad för gården 1539. År 1542 noteras en änka för kyrkohemmanet i Redeby.

Den svenska kungamakten i Stockholm gjorde efter Nils Dackes död i juli 1543 räfst och rättarting med upproriska smålännigar och 1000-tals dackemän avrättades eller deporterades till Finland.

I Askeryds skattelängder tillkommer mellan 1539 0ch 1543 tre änkor en i Redeby en i Lutarp och en i Askeryds södergård. Änkor efter dackemän som dött i strid eller avrättats

Andra konsekvenser av dackeupproret var straffskatter. Städerna Eksjö och Vimmerby förlorade 1543 sina stadsrättighter och befolkningen tvångsförflyttades till Västervik och Jönköping. Eksjö kallades för by och här finns endast nio personer bokförda i tiondelängderna för 1560 nämligen: Michel Trolle, Jöns Juthe, Jon Swensson, Michel Swensson, Ands Swensson, Hakon, Jacob, Jögen och Måns.

Gustav vasa dog 1560 och hans efterträdare Erik XIV lät återföra stadsrättigheterna till Eksjö och staden byggdes åter upp.

Andra åtgärder som den svenska kungamakten genomförde var att förstärka slotten i Jönköping Växjö och Kalmar i syfte att få kontroll över Småland. Vadstena slott byggs upp av samma anledning. Nämnda uppgifter finns att hämta hos småländska historiker.