Karlslund

Redeby Södergård

Publicerad i maj 2014

Karta


Karlslund 1858/61

Första belägg för Karlslund är mellan 1858-1861 enl. Sockenkatalogen för Askeryd i Riksarkivet, Hfl: AI:24 1858-1861 sida 212.