Johanstorp

Redeby Mellangård

Publicerad i maj 2014

Karta


Johanstorp 1817/1824

Första belägg för Johanstorp är enl. Hfl för Askeryd DII: 1817/1824. Samma notering finns för Johanstorp men till Stora Lönhult DII: 1817/1824.