Håkansgården

Redeby Bordsjö

Publicerad i maj 2014

Karta


Håkansgården

Första skriftliga belägg återstår att utforska. Enligt Hfl för Askeryd beläggs gården 1713. Den första husförhörslängden för Askeryd är från 1713, varför gården troligen är äldre