Justorp

Ödetorp Nr 50 Redeby Mellangård

Publicerad i maj 2014

Karta


Justorp 1858- 1940

En stuga som låg vid vägen Lilla Lönhult - Redeby. Vid en anlagd damm intill vägen tar en mindre skogsväg av mot Johanstorp. Dammbäcken rinner ut i Husasjön. Här finns rester efter husgrund 5 x 8 meter och ett spismursröse. Rester efter en stenkällare finns vid vägen.

Den förste att bosätta sig på Justorp var träskomakare Carl Peter Johansson och hustru Chalotta Maria Svensdotter och det är denna familj som kom att sätta sin prägel på backstugan. Likt många andra i Askeryd drabbades de av svältkatastrofen i slutet på 1860-talet och Carl Peter noteras som utfattig. Familjen bodde här i över femtio år och här föddes tre flickor och tre pojkar.

Den odlade arealen utgjorde endast ett tunnland, men ett kärr slåddes. Torparstället födde en ko och en gris. Rätten till torpet erlades i dagsverken, vilka fullgjordes i Redeby. Bland senare brukare kan nämnas Oskar och Eva Svensson, änkan Alma Svensson med barn samt Hulda Johansson från Oroen.

Byggnaderna revs 1940 och togs till vara av Erik Hansson i Hälla för byggande av hans nya hus där.

Första boende på Justorp 1858-1914
Carl Peter Johansson f. i Bälaryd 1825. 1866 "utfattig". På Justorp 1858-1912. Död i Flisby 1912
Hustru Charlotta Svensdotter f. i Ekesjö 1829. På Justorp 1858-1914. Död i astma 1914
Dotter Carolina (Lina) f. i Askeryd 1853. På Justorp 1858-1869. Flyttar till Flisby
Dotter Clara Charlotta f. i Askeryd 1855. På Justorp 1858-1870?
Dotter Johanna Sofia f. i Askeryd 1859. På Justorp 1859-1876. Flyttar
Son Johan August f. i Askeryd 1863. På Justorp 1863-1880. Flyttar
Son Clas Edvard f. i Askeryd 1866. På Justorp 1866-1870. Död af svullnad 1870
Son Karl Ludvig f. i Askeryd 1869. På Justorp 1869-1880. Utvandrade till Nordamerika 1887.