Lyckan

Ödetorp Nr 47 Redeby Åmarp

Publicerad i maj 2014

Karta


Lyckan 1843 - 1864

En liten backstugan mellan Sandhem och Åmarp. Inga spår finns kvar efter stugan. Stugområdet har blivit åker. En backstuga med kort livslängd som huvudsakligen handlar om en man som hette Karl Gustav Johansson. Han kallades "Kalle Fågel" och eftersom han bodde på Lyckan kallades han också "Lyckans Fågel". Han växte upp här med sina föräldrar, gifte sig och fick en son. Hans "lycka" blev till olycka när hans hustru och son dog 1859-1860. Han blev kvar ensam några år på torpet


Första boende på Lyckan 1843.
Pigan Greta Andersdotter f. i Säby 1801. På Lyckan 1843-1846. Död 1846
Oäkta son Carl Fredrik Lindh f.i Askeryd 1827. På Lyckan 1843-1845. Flyttar 1845

Johannes Ericsson f. i Asby 1791. På Lyckan 1846-1857?
Hustru Gretra Nilsdotter f. Askeryd 1794. Fattighjon 1846. På Lyckan 1846-1857?

Son Carl Gustaf f. i Askeryd 1829. Gifte med Fredrika. På Lyckan 1846/1858-1864. Flyttar 1846. Åter, Flyttar 1864
Hustru Fredrika Gabrielsdotter f. i Flisby. På Lyckan 1858-1860. Död 1860
Son Anders Johan f. i Askeryd 1859. På Lyckan 1859. Död