Lillaryd

Redeby Södergård

Publicerad i februari 2015

Karta över Redeby


Lillaryd 1871/1875

Första belägg i husförhörslängderna för Lillaryd är AI:30 1871/1875 sida 183.