Klankebo

Ödetorp Nr 51 Redeby Norrgård

Publicerad i maj 2014

Karta


Klankebo Bäckastugan 1822 - 1824?

Klankebo eller Bäckstugan - Bäckastugan - har en kort skriftlig dokumentation på 1820-talet med endast en person omnämnd. Historien är osäker eftersom torpets namn inte finns i kyrkböckerna.

Klankebo var beläget i samma område som soldattorpen Bäck och Väratorpet, längs vägen Vära - Redeby. Namnet Klankebo är den lokala benämningen på torpet men möjligen finns ett annat namn för torpet enligt husförhörslängderna: Bäckstugan (AI:13 1816-1825). Här omnämns en backstuga tillhörande Redeby Norrgård med namnet Bäckstugan, som låg i anslutning till soldattorpet Bäck och kan därför möjligen vara Klankebo. Bäckstugan omnämns endast en gång i hfl.

I hfl i slutet på 1700-talet och början på 1800-talet saknar många backstugor namn i större byar som Redeby. I hfl står endast "Bst"= backstuga


Änkan Stina Andersdotter på Bäckastugan

Endast en person är förknippad med Bäckastugan: Änkan Stina Andersdotter som bodde i Bäckastugan 1822-1824. Hon var "utfattig och sjuklig och slapp mantal". Hon förmådde alltså inte betala skatt

Stina var utomsocknes, född och uppvuxen i Lillakulla - Lommaryd - och gifte sig med Daniel Andersson 1793/4? från Askeryd. Daniel var född i Hagen 1765 och var sju år yngre än Stina. Efter bröllopet bosatte de sig i en av de tre gårdarna i Djupadal och fick sonen Daniel född 1794 och dottern Stina Greta född 1798. Boende hos sig hade de en "inhyse" vid namn Kerstin född i Solberga 1736.

Daniel dör 1813 i Redeby Norrgård - fyrtioåtta år gammal - och Stina själv är då 55 år. Hennes barn Daniel är 19 år och dottern Stina är 15 år. De har redan flyttat hemifrån - som brukligt - tjäna som dräng och piga hos någon bättre beställd bonde. Stina flyttar in på ett boende - en namnlös backstuga - vid Redeby Norrgård där andra änkor med sina barn bor. År 1822 återfinns hon slutligen ensam i Bäckastugan