Bäck

Soldattorp Nr 17

Redeby Östergårds rote

Publicerad i maj 2014

Karta


Soldattorpet låg på en kulle med åkrar omkring längs vägen Vära - Redeby, i kröken efter Väratorpet och alldeles innan Klankebo.

Erik Hansson byggde sitt nya hus i Hälla Mellangård med virke från Bäck, som revs 1941-1942. Lars Hansson och Karl Panzar var med och rev husen. Åkrarna runt torpet brukas fortfarande. Rote 17 utgjorde de båda Östergårdarna i Redeby och Håkansgården vars uppgift var att hålla en soldat med torp i Bäck. Torpets läge söder om Husasjön avslöjar att ett vattendrag givit gården sitt namn.

Johan Lindgren 1818
År 1818 bosatte sig soldaten Johan Lindgren i Bäck. Han hade redan 1813 tagit värvning vid Jönköpings regemente som musiker. Han deltog som musikant i fälttåget i Tyskland och var med vid slaget vid Leipzig och senare i fälttåget mot Norge.

Efter 34 1/4 års tjänst sökte han avsked och flyttade till Fällestugan där Greve Bonde hade uppfört en bostad åt honom. (Se Fällestugan). Stugan brann dock ned i början på 1850-talet och Lindgren stod då helt utblottad. Tillfälligt fick han bostad i rotegården Håkansgården samtidigt som insamlingar anordnades i församlingen till hjälp för Lindgren.

I likhet med många andra soldater var Lindgrenskrivkunnig och anlitades ofta av prosten Hedborn till skrivarbeten i Prästgården. Lindgren var gift med Anna Charlotta Nilsdotter från Säby. De fick tillsammans tio barn.

I Bäck föddes den kände predikanten P.A. Hultman.

Soldaten Idhen tjänade som siste indelte soldat för Bäck. Han tog avsked vid sekelskiftet och utvandrade till Nordmerika.

Bäck var bebott fram till 1930-talet. Den siste som brukade torpet hette Emil Dahlsten, År 1929 flyttade han från torpet med sin familj. Erik Svensson bor några år på Bäck innan det rivs.

På 2000-talet har ett stilfullt torp byggts i klassisk torparstil.


Boende på Bäck 1750-1777

1) Soldaten Samuel Östberg 1750
Samuel Östberg f. 1709
Hustru Maja Jonsdotter f. 1710
Son Petter f. 1739
Son Jonas f. 1741
Son Isac f. 1751

2) Soldaten Anders Östman 1777
Anders Östman f. 1737
Hustru Kierstin Amundsdotter f. 1726
Son Eric f. 1766
Dotter Maja f. 1770
Inhyse Enklingen Nils Amundsson f. 1718br> Dotter Catarina f. 1760

3) Soldaten D. Reding