Säldefall

Redeby Södergård

Publicerad i februari 2015. Uppdaterad september 2015

Karta över Säldefall Redeby


Säldefall 1863

Första belägg för Säldefall under Redeby Södergård är från 1863 i husförhörslängderna AI:26 1861/1865 sida 184.
Första boende i backstugan Säldefall är år 1863 Sven och Gustava och deras barn, som flyttar från Östra OroenLilian Stedt berättar 2015:

Säldefall är beläget öster om landsvägen från Redeby. Till Säldefall hörde några åkrar och lite skog, en ladugård, hönshus och stall samt brygghus med svinhus och vedbodar. Alla byggnader finns kvar i dag men är ombyggda. Det finns fortfarande två stensatta jordkällare.

Lilla huset
Här bodde från senare delen av 1800-talet (1872 ?) skräddaren Axel Fredrik Pettersson (1840-1925) och hans hustru Gustava född Emanuelsdotter (1838-1927). Paret fick sex barn. Tre av barnen dog som spädbarn. Kvar i livet fanns Anna Maria (1870-1963), Carl Oskar (1872-1938) och Augusta Albertina (1875-1959). Anna sydde klänningar bl a brudklänningar. Augusta sydde herrbyxor. Hon ändrade och pressade mycket åt den manliga delen i grannskapet. John Dristig från Stockholm har ägt huset och nyttjat det som sommarbostad. Nuvarande ägare är Mårten Johansson, Redeby Södergård.

Stora huset
Omkring 1910 flyttades huset i Åttingen till Säldefall. Detta hus iordningsställde Carl Oskar som tagit sig efternamnet Rydell och var gift med Emma Matilda född Johansdotter (1873-1963). Paret hade en fosterdotter som hette Karin Viktoria Nanny född 1904 i Norrköping. Skräddarmästaren Carl Oskar var mycket anlitad. Han tog tio kronor i sylön för en kostym. Det fanns mycket fina tyger på lager såsom cheviot. Carl Oskar avled i sitt 66 levnadsår efter en längre tids sjukdom.
1942-1961 hyrde Emma Rydell ut övervåningen till Knuth (1919-1991) och Karin (1924-1976) Andersson med barnen Marie-Anne född 1940, Lilian född 1942 och Rolph född 1945.

Från mitten av 1960-talet ägde Gustav Karlsson huset. Nuvarande ägare är är ett danskt par.


Emma Rydell


Augusta Pettersson


Anna Pettersson


Anna


Anna


Axel Fredrik Pettersson med hustru Gustava och döttrarna Augusta och Anna


Lillstugan Säldefall