Lägernäs

Östergården Västergården
Mellangården Näsbyn Ryttartorpet

Publicerad i februari 2015

Karta över Lägernäs


Lägernäs 1380

1380
Norrby: Ydres gårdsnman. Första belägg för Lägernäs är från 1380

1447
Vadstena klosters jordebok: Jtem laegernaesi ij gardha. Affrad war viij pund smör. Affrad=skatt - fem pund smör

1713/1720
Lägernäs 1713/1720 1:a belägg i Askeryds hfl: AI:1 sida 59-61

1713/1720
Mellangården 1713/1720 1:a belägg i Askeryds hfl: AI:1 sida 59-60

1713/1720
Näsbyn 1713/1720 1:a belägg i Askeryds hfl: AI:1 sida 60

1713/1720
Västergården 1713/1720 1:a belägg i Askeryds hfl: AI:1 sida 59

1713/1720
Östergården 1713/1720 1:a belägg i Askeryds hfl: AI:1 sida 60

1766/1770 - 1858/1861
Ryttartorpet 1766/1770 1:a belägg i Askeryds hfl: AI:3 sida 120. Sista belägg 1858/1861 sida 93


Gårdar till Lägernäs

Andersbo
Gatstugan ödetorp
Gransbo
Livgrenadjärstorp Nr 94. Lägernäs Östergård
Livgrenadjärstorp Nr 95. Lägernäs Västergård
Lilla Gransbo ödetorp ?
Hagen ödetorp
Hagstugan ödetorp
Hansastugan ödetorp
Lindstorp ödetorp
Näsbyn


Karta: Geometrisk avmätning 1700 Lägernäs