Hansastugan

Ödetorp okänd plats. Lägernäs

Publicerad i februari 2015

Karta över Lägernäs


Hansastugan Lägernäs

Ett belägg för Hansastugan Lägernäs finns i husförhörslängderna för Askeryd AI:2 1780/1781 sida 234