Lindstorp

Ödetorp känd plats. Lägernäs Näsbyn

Publicerad i februari 2015

Karta över Lägernäs


Lindstorp 1817/1824 -

Första skriftliga belägg för Lindstorp finns i husförhörslängderna för Askeryd: DII:1 1817/1824. Sista belägg finns i Hfl Västra Ryd efter 1875