Andersbo

Lägernäs Näsbyn

Publicerad i februari 2015

Karta över Andersbo


Andersbo 1873 - 1937

Enligt hfl. för Askeryds socken är första belägg Andersbo Lägernäs: A I/31 (1871-1876) sida 118.