Gransbo Lägernäs

Lägernäs Västergård

Publicerad i februari 2015

Karta över Gransbo


Gransbo 1791/1800

Första skriftliga belägg för Gransbo Lägernäs finns i Askeryds hfl: 1791/1800 AI:80 sida 60-62