Lilla Gransbo

Ödetorp okänd plats. Lägernäs Östergård

Publicerad i februari 2015

Karta över Lägernäs


Lilla Gransbo 1871/1875 - 1907

Första skriftliga belägg för Lilla Gransbo finns i Askeryds husförhörslängder 1871/1875 AI:31 sida 66. Sista belägg finns i försmlingsböckerna för Västra Ryd A II a/1 (1901-1912) sida: 307