Gatstugan

Ödetorp okänd plats Lägernäs

Publicerad i mars 2015

Karta över Lägernäs


Backstugan Gatstugan 1713/1720 - 1873

Första belägg för Gatstugan Lägernäs finns i Askeryds husförhörslängder AI:3 1713/1720 sida 30. Sista belägg finns i Askeryds hfl: A I/31 (1871-1876) sida 62