Hagen

Ödetorp okänd plats Kättilstorp

Publicerad i februari 2015

Karta över Kättilstorp


Hagen 1851/1857 - 1877

Första belägg för Hagen Kättilstorp finns i Askeryds husförhörslängder AI:23 1851/1857 sida 3.
Sista belägg finns i Församlingsböcker för Västra Ryd A I/17 (1876-1880) sida 55