Hagstugan

Ödetorp okänd plats Lägernäs

Publicerad i maj 2014

Karta över Lägernäs


Hagstugan Lägernäs 1779/1780 - 1861/1865

Första belägg för Hagstugan Lägernäs finns i Askeryds husförhörslängder AI:2 1779/1780 sida 198. Sista belägg finns i AI:27 1861/1865 sida 72